Prodejní místa  

město Nová Včelnice

Rezervace prodejních míst

"Novovčelnická Pouť 2024"Pravidla pro stánkový prodej o pouti v Nové Včelnici

  • Město Nová Včelnice vyhradilo a označilo v ulicích Bedřicha Smetany a Školní prodejní místa k umístění stánků o pouti. Prodej se koná pouze v sobotu. Každé prodejní místo má délku 2 metry, hloubku maximálně 2 metry.
  • Poplatek za užívání veřejného prostranství  k umístění stánků o pouti činí 80,-  Kč za jedno prodejní místo a den. Je splatný nejpozději do 7 kalendářních dnů od potvrzení rezervace Městským úřadem Nová Včelnice.
  • Nutným předpokladem pro umožnění zaplacení poplatku je předložení potvrzení o rezervaci. To dostane účastník po potvrzení rezervace pracovníkem MěÚ Nová Včelnice e-mailem.
  • Potřebný počet prodejních míst si prodejce může sám vybrat a rezervovat  online přímo z webových stránek, nebo při osobním jednání v městské knihovně (budova MěÚ úřadu Nová Včelnice), a to nejpozději do 6. 8. 2024. 
  • Z vážných důvodů je možné zrušit rezervaci a požádat o vrácení uhrazeného místního poplatku pouze 14 dní před konáním poutě.
  • Umístění prodejních stánků na rezervovaná prodejní místa je možné pouze po splnění uvedených podmínek, nejdříve v pouťovou sobotu od 05.00 hodin.

Klikněte na příslušnou oblast, ve které si chcete PM rezervovat